Inschrijfformulier

Vul onderstaande velden volledig in:

Ik wil me aanmelden als:

Geslacht
Machtiging
Betalingstermijn
*Indien u akkoord gaat met het verlenen van een automatische incasso verleent u hierbij tot wederopzegging machtiging aan RKSV Heer om de contributie af te schrijven van de opgegeven bankrekening. Tevens verklaart deze bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het document "Richtlijnen met betrekking tot betaling contributie, boetes KNVB en overschrijvingen" zoals vermeld op onze website. Afmelding dient altijd te verlopen via het secretariaat (schriftelijk of per mail), afmelding bij leiders of bestuursleden is niet voldoende!