Contactgegevens
Algemeen

info@rksvheer.nl

Jeugdzaken

jeugd@rksvheer.nl

Secretariaat

secretariaat@rksvheer.nl
Laan in den Drink 4
6226 HG Maastricht

Wedstrijdsecretariaat

wedstrijdzaken@rksvheer.nl
Senioren
André Leclaire | 06-53761416
Guy Ringhs | 06-51883350

Jeugd
jeugd@rksvheer.nl

Toernooicommissie

toernooien@rksvheer.nl

Sponsoring

sponsoring@rksvheer.nl

Kantine

Laan in den Drink 4
6226 HD Maastricht
043-363 4485

Kaderfuncties en adressen

Bestuurssamenstelling van RKSV Heer.

 
R. Koenen voorzitter  
G. Stallenberg penningmeester  
W. Quaaden bestuurslid  
D. Bonfrère technische zaken  
M. van den Boorn technische zaken  
G. Rhings secretariaat  
A. Leclaire onderhoud vastgoed/lagere elftallen  
P. Nols jeudgzaken  
D. Martens-Ploemen kantinecommissie en sponsoring